เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ “Friends of Thailand” เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมในปี 2561
ประเทศไทยได้เป็นประเทศเกียรติยศในงาน BRUSSELS HOLIDAY FAIR ครั้งที่ 60 (1-4 กุมภาพันธ์ 2561)

อัครราชทูตและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสปีใหม่ จัดโดยสมาคมวัฒนธรรมไทย-เฟลมิช (Thaivlac)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูตและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสปีใหม่ จัดโดยสมาคมวัฒนธรรมไทย-เฟลมิช (Thaivlac) ที่ศูนย์วัฒนธรรม Luchtbal ในเมืองอันตเวิร์ป  โดยนายนาย Johannes van Dijk ประธานสมาคม Thaivlac ได้กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด โดยเฉพาะในระดับประชาชน ซึ่งมีอายุยืนยาวถึง 150 ปี ในปีนี้ ซึ่งอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาคมฯ ที่ได้มีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยกับชาวเบลเยียม ด้วยการจัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม และภาษาไทย ทั้งนี้ ได้กล่าวสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ เรียนภาษาไทยให้ลึกซึ้งเพื่อจะได้มีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยที่มีความลึกซึ้งและหลากหลายมากขึ้น

สมาคม Thaivlac เป็นสมาคมทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในเมืองอันตเวิร์ป ภูมิภาคฟลานเดอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผ่านการสอนภาษาไทยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้แก่ชาวเบลเยียมในภูมิภาคฟลานเดอร์

ไทย