ประเทศไทยได้เป็นประเทศเกียรติยศในงาน BRUSSELS HOLIDAY FAIR ครั้งที่ 60 (1-4 กุมภาพันธ์ 2561)
เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุม DASE

เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมบริษัท Solvay

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และสำนักงานต่่าง ๆ ของหน่วยงานไทยในกรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมบริษัท Solvay ในกรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Alexis Brouhns ผู้จัดการทั่วไปกิจการภาครัฐและประธานกลุ่มยุโรป ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำบริษัท นำชมผลิตภัณฑ์ และห้องทดลองของบริษัท ต่อจากนั้น นาย Vincent De Cuyper กรรมการบริหารบริษัทได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแด่เอกอัครราชทูตฯ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทในไทย ความท้าทาย ข้อคิดเห็นของบริษัท และความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับบริษัท

บริษัท Solvay เป็นบริษัทชั้นนำด้านเคมีภัณฑ์ของเบลเยียม ก่อตั้งขึ้นมากว่า 150 ปีแล้ว โดยผลิตส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การเกษตรและอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์และอากาศยาน โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในการผลิตส่วนประกอบที่ทันสมัย (advanced materials) ซึ่งมีน้ำหนักเบาและช่วยลดการใช้พลังงาน และแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง (อายุยืนยาว ลดระยะเวลาการชาร์จ) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอากาศยาน ซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะทำนวัตกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัท Solvay เข้าไปลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 โดยเป็นผู้ผลิต Hydrogen Peroxides (ซึ่งปัจจุบันไทยเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก) Peracetic Acid, Sodium Bicarbonate, สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) และ Mining Chemicals โดย Solvay ถือเป็นบริษัทของเบลเยียมที่มีการลงทุนในไทยเป็นลำดับต้นๆ โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 750 ล้านยูโร

ไทย