เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมบริษัท Solvay
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุม DASE

เมื่อ 7-8  กุมภาพันธ์ 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป พร้อมด้วย  ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมของกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE) โดยได้นำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย นอกจากนั้น ออท. มนัสวีฯ และ ดร. เจษฎ์ฯ ได้พบหารือทวิภาคีกับสมาชิกสภายุโรป ได้แก่ นาย Goffredo Bettini Rapporteur for Thailand’s international agreements นาย Christian Dan Preda รองประธานคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน และสมาชิกสภายุโรปคนอื่นๆ

ไทย