เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเปิดตัวรายงานขององค์กร HRW เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในภาคประมงของไทย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ “Friends of Thailand” เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมในปี 2561

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมาธิการด้านประมงของสภายุโรป

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Alain Cadec ประธานคณะกรรมาธิการด้านประมงของสภายุโรป เนื่องในโอกาสปีใหม่ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปถึงความคืบหน้าล่าสุดของการปฏิรูปการบริหารจัดการประมงของไทยภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป รวมทั้งยังได้แจ้งเกี่ยวกับแผนการเยือนกรุงบรัสเซลส์ของคณะด้านประมงของไทยในช่วงต้นปี 2561 และเรียนเชิญนาย Cadec เยือนไทยในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อรับทราบพัฒนาการจริงในพื้นที่

 

ไทย