เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมาธิการด้านประมงของสภายุโรป
อัครราชทูตและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสปีใหม่ จัดโดยสมาคมวัฒนธรรมไทย-เฟลมิช (Thaivlac)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ “Friends of Thailand” เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมในปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ “Friends of Thailand” เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมในปี 2561 โดยมีแขกที่เข้าร่วมงานเลี้ยง เช่น นาย Pol De Witte เลขาธิการสำนักพระราชวังเบลเยียม นาย Pierre Cartuyvels ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของสมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม นาย Georges Dallemagne ประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทย ภายใต้กรอบ Inter-Parliamentary Union รัฐสภาเบลเยียม อดีตเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย 3 ท่าน ได้แก่ นาย Pierre Vaesen นาย Rudi Veestraeten และนาย Marc Michelsen และนาง Regine Vandriessche อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมกลุ่ม “Friends of Thailand” ที่มีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเบลเยียมเสมอมา โดยถือว่า ประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์ “ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืน” (“strong and enduring”) ดังเห็นได้จากความสัมพันธ์นี้มีอายุครบ 150 ปี ในปีนี้ (2561)

ในโอกาสนี้ นาย Pierre Vaesen อดีตเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย (ระหว่างปี 2543-2547) ได้มอบสิ่งของที่ได้รับในช่วงประจำการในประแทศไทย ได้แก่ พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ แบบจำลองกังหันน้ำชัยพัฒนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้แก่เบลเยียมเมื่อปี 2546 รวมทั้งแผ่นซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นต้น ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตมนัสวี ได้รับมอบและกล่าวขอบคุณ โดยแจ้งว่า จะนำไปจัดแสดงอย่างเหมาะสม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

ไทย