เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุม DASE
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Carlo Thelen ผู้อำนวยการใหญ่สภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเฝ้าฯ แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ณ Grand Ducal Palace เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐลักเซมเบิร์ก

 

ไทย