เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gaston Stronck ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Carlo Thelen ผู้อำนวยการใหญ่สภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Carlo Thelen ผู้อำนวยการใหญ่สภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก ที่ที่ทำการสภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลักเซมเบิร์ก เช่น การจัดสัมมนาทางธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่สมาชิกสภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก ในเดือนมิถุนายน 2561 การจัดคณะนักธุรกิจลักเซมเบิร์ก (economic mission) เยือนประเทศไทย ในเดือนตุลาคม 2561 การแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทนสถาบันการเงินการธนาคารระหว่างสองประเทศในปัจจุบัน และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานไทยและลักเซมเบิร์กในสาขา startup, fintech และ smart city

ไทย