เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Carlo Thelen ผู้อำนวยการใหญ่สภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก
การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gaston Stronck ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gaston Stronck ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก ที่กระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะในระดับพระราชวงศ์ และความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทนภาคการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่อง และแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน เช่น การจัดสัมมนาทางธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน 2561 และการจัดคณะนักธุรกิจลักเซมเบิร์ก (economic mission) เยือนประเทศไทย ในเดือนตุลาคม 2561  การขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ เช่น ความร่วมมือด้านประกันสังคมไทย-ลักเซมเบิร์ก ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนา และความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก ในปี 2562

 

ไทย