เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ Luc Sels อธิการบดีมหาวิทยาลัย KU Leuven
เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อธิบดีกรมประมง และสมาชิกสภายุโรป

Count Gerald Van Der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 Count Gerald Van Der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เข้าเยี่ยมคารวะนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยียม ในปี 2561 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมในประเทศไทยมาโดยตลอด

ไทย