งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์

คณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยือนเบลเยียมตามคำเชิญของกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทย รัฐสภาเบลเยียม

ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2561 คณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯ 5 ท่าน ได้เดินทางเยือนเบลเยียมตามคำเชิญของกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทย ภายใต้กรอบ Inter-Parliamentary Union (IPU) รัฐสภาเบลเยียม

ในระหว่างการเยือน นาย Georges Dallemagne ประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทย ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ และคณะได้พบหารือกับสมาชิกรัฐสภาของเบลเยียมทั้งในระดับภูมิภาค ได้แก่ นาย Rik Dames ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐสภาภูมิภาคฟลานเดอร์ และนาย Nicolas Tzanetatos ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐสภาภูมิภาควัลลูน รวมทั้งได้พบหารือกับกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (DASE) ของรัฐสภายุโรป นำโดยนาย Werner Langen ประธานกลุ่ม ซึ่งคณะได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทย-เบลเยียม และรัฐสภาไทย-ยุโรป  โดยการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสำคัญคือในปีครบรอบ 150 ปี การลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้า ไทย-เบลเยียม

นอกจากการพบสมาชิกรัฐสภาต่าง ๆ แล้ว คณะยังได้ศึกษาดูงานทีมหาวิทยาลัย KU Leuven เกี่ยวกับประสบการณ์และความเป็นเลิศของเบลเยียมด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา และที่ศาลรัฐธรรมนูญเบลเยียม เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญเบลเยียมในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งได้ทัศนศึกษาที่เมืองบรูจจ์ โดยมีนาย Pol Van Den Driessch ประธาน IPU รัฐสภาเบลเยียม ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม-ไทยฯ มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยในช่วงปลายปีตามคำเชิญของกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม

ไทย