สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เบลเยียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับผู้แทนเมืองอันตเวิร์ป เกี่ยวกับการจัดงาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกนท์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ศ. Rik Van de Walle อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกนท์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่ Club Het Pand, Ghent. University โดยมี  ศ. Guido Van Huylenbroeck ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ ศ. Peter Bossier อาจารย์คณะ Bioscience Engineering และ ศ. Tom Coenye อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกันและแสวงหาความร่วมมือเพีมเติมในด้านการวิจัยโดยเฉพาะในสาขาที่หาวิทยาลัยเกนท์มีความถนัด เช่นสาขา biotechnology และเกษตร

 

ไทย