อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกนท์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับผู้แทนเมืองอันตเวิร์ป เกี่ยวกับการจัดงาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับผู้แทนเมืองอันตเวิร์ป ได้แก่ นาย Luc Muylaert ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการต่างประเทศของนายกเทศมนตรีเมืองอันตเวิร์ป นาย Tom Verbelen ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศเมืองอันตเวิร์ป และนาย Jan Rombouts หัวหน้าสำนักงานเทศมนตรีด้านวัฒนธรรมเมืองอันตเวิร์ป เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป (Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018) ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ในปีนี้

 

ไทย