เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1 (1st Belgian Youth Muay Thai Championship 2018) ที่เมืองเมเคอเลน จัดโดยสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติเบลเยียม (International Federation of Muay Thai Amateurs (IFMA) – Belgium) และสมาคมมวยไทยแห่งเบลเยียม (Belgian Kickboxing, Muay Thai and MMO Organization – BKMMO) โดยมีนาย Bart Somers นายกเทศมนตรีเมืองเมเคอเลนเข้าร่วมด้วย การแข่งขันครั้งนี้มีนักมวยเยาวชนจากเบลเยียมและประเทศยุโรปอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมในกีฬามวยไทยในประเทศเบลเยียมและในยุโรปเป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

ไทย