ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program

Asia-Pacific Women’s Association meeting hosted by Thai Embassy

On 18 April 2018, the Royal Thai Embassy hosted a meeting of the Asia-Pacific Women’s Association (APWA), and presented a Thai cultural experience of Songkran (Thai New Year) Festival  and Thai cooking demonstration to the members of APWA. Also present were the retired President of the Court of Appeal in Brussels, members of the Thai community and Team Thailand.

ไทย