ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program

Rector of Ghent University hosted a luncheon for the Ambassador of Thailand

On 9 April 2018, Prof. Rik Van der Walle, Rector of Ghent University, hosted a luncheon for H.E. Mr. Manasvi Srisodapol, Ambassador of Thailand to Belgium, at Club Het Pand, Ghent University. Also present at the luncheon were Prof. Guido Van Huylenbroeck, Director for International Office, Prof. Peter Bossier, Faculty of Bioscience Engineering and Prof. Tom Coenye, Faculty of Pharmaceutical Sciences. Both sides discussed about their close cooperation and explored further collaboration on research, especially in the field that Ghent University has expertise, such as biotechnology and agriculture.

ไทย