ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียนกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies – Fellowship Program นำโดย ศ.พญ. จันทรา เหล่าถาวร ซึ่งเดินทางมาอบรมที่เบลเยียมและประเทศในภูมิภาคยุโรป ระหว่างวันที่ 1-26 พฤษภาคม 2561 คณะผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะแพทย์และอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ ศ.ดร. Claus Bachert อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนท์ และ พ.ท. ดร. นพ. ธนิต เฉลิมวัฒนชัย แพทย์จาก รพ. พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากคณะแพทยศาสตร์ ม.เกนท์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายแพทย์ไทยกับเบลเยียมด้วย

   

ไทย