เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะกรรมาธิการการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะนิสิตหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

ไทยและอียูร่วมกันจัดตั้งกรอบการหารือด้านแรงงาน

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ไทยและอียูได้ร่วมกันจัดตั้งกรอบการหารือด้านแรงงาน (Thailand-EU Labour Dialogue) และจัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และนาย Joost Korte  Director-General for Employment, Social Affairs, and Inclusion ของอียู เป็นประธานร่วมในการประชุม ในโอกาสนี้ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเฉลิมฉลองการจัดตั้งกรอบการหารือดังกล่าว โดยได้แสดงความยินดีกับการยกระดับความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งนี้ การประชุมดำเนินไปภายใต้บรรยากาศการหารือฉันมิตรและนำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และความเข้าใจร่วมกัน เพื่อก้าวสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมของการพัฒนาที่ยั่งยืน

          

 

ไทย