ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมอาจารย์และคณะนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษาสตร์ Meise Botanical Garden

การจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ประจำปี 2561 (Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018)

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ซึ่งประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองอันตเวิร์ป และเมืองอันตเวิร์ป ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ประจำปี 2561 (Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ที่จัตุรัส Groenplaats เมืองอันตเวิร์ป โดยในพิธีเปิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Luc Muylaert ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการต่างประเทศของนายกเทศมนตรีเมืองอันตเวิร์ป และนาย Jocelyn Timmermans กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองอันตเวิร์ป ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดงานฯ

งานเทศกาลไทยฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยตลอด 2 วันมีผู้เข้าร่วมกว่า 20,000 คน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการออกร้านของผู้ประกอบการอาหารและสินค้าของไทย นวดและสปา การสาธิตทางวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยในปีนี้กิจกรรมการแสดงบนเวทีได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดแสดงทางวัฒนธรรม รวมทั้งการสาธิตมวยไทยจากสมาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นในเบลเยียม และสมาคมมวยไทยแห่งเบลเยียม และการแสดงของเยาวชนไทยในเบลเยียมจากสมาคม Thai-Flemish Cultural Association (Thaivlac) เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย-เบลเยียม

ไทย