การจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ประจำปี 2561 (Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olivier Maes อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมอาจารย์และคณะนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษาสตร์ Meise Botanical Garden

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วย ผศ. ปารณ ชาตกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิสิตจากภาควิชาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ Meise Botanical Garden ในกรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Steven Dessein ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ Meise Botanical Garden ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำประวัติความเป็นมาและภารกิจของสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งนำชมพืชพันธุ์ภายในสวน ซึ่งในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ผศ. ปารณฯ และผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ ยังได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเบลเยียมในด้านพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ Botanic Garden Meise มีพื้นที่กว่า 92 เฮคเตอร์ (920,000 ตารางเมตร) และเก็บรักษาพืชพันธุ์กว่า 18,000 สายพันธุ์ ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พืชที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเบลเยียม นอกจากนี้สวนพฤกษศาสตร์ Botanic Garden Meise ยังโด่งดังในด้านการวิจัยเกี่ยวกับพืชเขตร้อน  รวมทั้งการรักษาพันธุ์พืชในธรรมชาติ ภายใต้ความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ

  

  

  

  

  

ไทย