การลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัย VITO ประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมบริษัท Cargolux

สภาหอการค้าลักเซมเบิร์กจัดการสัมมนาธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้าการลงทุนในไทยและอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สภาหอการค้าลักเซมเบิร์กได้จัดการสัมมนาธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้าการลงทุนในไทยและอินโดนีเซีย “Discover the business potential of Thailand and Indonesia” โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยผู้แทนทีมประเทศไทย ได้แก่ กงสุล (ฝ่ายการลงทุน) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงปารีส และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในการสัมมนาดังกล่าวเพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทย โอกาสในการดำเนินธุรกิจสำหรับบริษัทในลักเซมเบิร์ก นโยบายส่งเสริมการลงทุน เช่น ประเทศไทย 4.0 และ EEC เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสำหรับการทำธุรกิจในไทย รวมทั้งผู้แทนบริษัท B Medical ซึ่งทำธุรกิจด้านอุปกรณ์การแพทย์ (ตู้เก็บยาและวัคซีน) ได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจในไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยในส่วนของอินโดนีเซีย มีเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสำนักงานต่าง ๆ ของอินโดนีเซียเข้าร่วมและบรรยายเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนในอินโดนีเซีย ซึ่งในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้นักธุรกิจลักเซมเบิร์กเข้าร่วมการเดินทางเยือนไทยและอินโดนีเซียเพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจ (Economic Mission) ในไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ในเดือนตุลาคม ศกนี้ ด้วย

การสัมมนาครั้งนี้่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในไทยและอินโดนีเซียแก่ผู้เข้าร่วม ก่อนที่จะจัดให้คณะนักธุรกิจลักเซมเบิร์กไปเยือนไทยและอินโดนีเซีย ในเดือนตุลาคม ศกนี้ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับด้วยดี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน จากหลายสาขาธุรกิจ ทั้งโลจิสติกส์ ICT การแพทย์ เทคโนโลยีสิ่งทอ อุตสาหกรรมนม และการเงิน และส่วนใหญ่แสดงความสนใจที่จะเดินทางร่วมคณะเยือนไทยในเดือนตุลาคม ศกนี้

ไทย