สภาหอการค้าลักเซมเบิร์กจัดการสัมมนาธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสด้านการค้าการลงทุนในไทยและอินโดนีเซีย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมบริษัท Cargolux

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพลเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมบริษัท Cargolux ที่ท่าอากาศยานลักเซมเบิร์ก โดยมีนาย Patrick Jeanne ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายราชการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโกดังสินค้า กระบวนการโหลดสินค้า พร้อมอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ซึ่ง Cargolux ถือเป็น 1 ใน 5 สายการบินขนส่งสินค้า (Cargo Airlines) ชั้นนำของโลก มีความถนัดในการขนส่งสินค้าในหลายๆ ประเภท ทั้งยา สารเคมี วัตถุอันตราย และสัตว์มีชีวิต มีเที่ยวบินกว่า 500 เที่ยวทั่วโลกต่อสัปดาห์ และทำการขนส่งสินค้าปริมาณกว่า 1 ล้านตันต่อปี โดยไทยถือเป็นจุดหมายที่สำคัญของ Cargolux ซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินไปกรุงเทพฯ 5 เที่ยวต่อสัปดาห์ ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ Cargolux พิจารณาท่าอากาศยานอู่ตะเภาของไทยเป็นช่องทางการขยายกิจการของบริษัทเพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และในประเทศเพื่อนบ้านของไทย

ไทย