เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมบริษัท Cargolux
อธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพิธีการทูตที่ประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป

เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนกับนาย Gunnar Wiegand ตำแหน่ง Managing Director for Asia and the Pacific,  European External Action Service และนาย Dominique Marro ตำแหน่ง Head of Protocol, Council of the European Union และคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยได้มีกาหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุม ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) +1 Session with the EU ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่สิงคโปร์ การประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 12 ในเดือนตุลาคม 2561 ที่กรุงบรัสเซลส์ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรปครั้งที่ 22 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ในช่วงปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562

ไทย