เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป : ความท้าทายและโอกาสในการส่งออก (EU Organic Market : Export opportunities and challenges)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองเกนต์

ภาพงานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12

001

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12 ณ Place du Mon (Stockel) กรุงบรัสเซลส์  โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากนาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรีของ Woluwe-Saint-Pierre และนาย Georges Dallemagne ประธานกลุ่มมิตรภาพเบลเยียม-ไทย ของรัฐสภาเบลเยียมมาร่วมกล่าวเปิดงาน และมีการแสดงดนตรีโดยวงเยาวชนดนตรีไทย ‘เรารักเมืองไทย’  การรำไทยโดยคณะนาฏศิลป์ไทยจากสมาคม Thai-Vlac  และดนตรีสดโดยวงแสงตะวันเอ็นเทอร์เทนเมนต์

ไทย