แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ 2562
September 21, 2018
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
October 1, 2018

ประกาศรับสมัครงาน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

Announcement IMEU Vacancies
ไทย