ประกาศราคากลาง
ประกาศรับสมัครงาน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ 2562

ไทย