ประกาศราคากลาง สถานที่จัดงานวันชาติ ปี 2561
ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครงาน – รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ IMEU

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

Announcement IMEU Interview Candidates

ไทย