ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศแจ้งเตือนคนไทยเรื่องการชุมนุมประท้วงในกรุงบรัสเซลส์ โดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสถานที่จัดงานวันชาติ ปี 2561

ไทย