ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสถานที่จัดงานวันชาติ ปี 2561
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU

ประกาศแจ้งเตือนคนไทยเรื่องการชุมนุมประท้วงในกรุงบรัสเซลส์ โดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง

ตามที่มีรายงานข่าวว่า วันนี้ (วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561) ได้มีการชุมนุมประท้วงโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่ใช้ชื่อว่า กลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง (yellow vests / gilets jaune) ในกรุงบรัสเซลส์ หน้าที่ทำการของนายกรัฐมนตรีเบลเยียม (16 Rue de la Loi) เพื่อประท้วงค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จนมีเหตุการณ์จลาจลและเผ่ารถตำรวจเกิดขึ้น มีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวไปจำนวน 60 คน ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศเตือนให้คนไทยโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางไปจุดต่าง ๆ ที่อาจมีการประท้วงในกรุงบรัสเซลส์ และติดตามข่าวท้องถิ่นและคำประกาศเตือน ของหน่วยงานความมั่นคงของเบลเยียมอย่างใกล้ชิด

ไทย