ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU
ประกาศเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์การประท้วงโดยกลุ่มต่างๆ ในเบลเยียม

ประกาศเตือนเกี่ยวกับการประท้วงโดยกลุ่มต่าง ๆ  ทั่วประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศเตือนเกี่ยวกับการประท้วงโดยกลุ่มต่าง ๆ  ทั่วประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสาธารณชน การสัญจรและการเดินทางทั่วไป จึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวไทยในเบลเยี่ยมโปรดตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเดินทางและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุม ดังนี้

 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

  • การประท้วงหยุดงานโดยบริษัทขนส่งมวลชนต่าง ๆ อาทิ การรถไฟ (NMBS, SNCB) รถเมล์และรถราง
    (De Lijn, STIB/MIVB, TEC) ทำการประท้วงทั่วประเทศ ซึ่งอาจกระทบบางเส้นทางการให้บริการ
  • การประท้วงหยุดงานโดยผู้ให้บริการด้านสัมภาระที่ท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ ผู้เดินทางควรตรวจสอบ
    กับสารการบินก่อนเดินทาง
  • การประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเบลเยียมหน้าสถานีตำรวจต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อต่อต้านมาตรการเพิ่มอายุเกษียณ
  • การประท้วงทั่วประเทศโดยสหภาพแรงงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขนโยบายของรัฐบาลต่อระบบการจ่ายเงินบำนาญ

 

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
      – มีความเป็นไปได้ที่จะมีการชุมนุมประท้วงโดยกลุ่มเสื้อกักเหลือง (gillets jaunes /yellow vests) ที่ย่านจัตุรัส Place du Luxembourg ในใจกลางกรุงบรัสเซลส์ และพื้นที่ใกล้เคียง จึงอาจมีการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในพื้นที่ดังกล่าว ประชาชนไทยควรหลีกเลี่ยงการชุมนุมและปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่

 

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
      – มีความเป็นไปได้ที่จะมีการชุมนุมประท้วงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยกลุ่มขวาจัด (right-wing protesters) ในพื้นที่
ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ เพื่อต่อต้านการลงนามใน U.N. Migration Pact โดยรัฐบาลเยียม  ประชาชนไทยควรหลีกเลี่ยง
การชุมนุมและปฏิบัติตามคำสั่งเตือนของเจ้าหน้าที่

 

กรณีต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อสอท ที่หมายเลข +(32)470.85.96.67 หรือสอบถามข้อมูลที่ consular@thaiembassy.be

 

ไทย