ประกาศเตือนเกี่ยวกับการประท้วงโดยกลุ่มต่าง ๆ  ทั่วประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561
ประกาศ: การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ประกาศเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์การประท้วงโดยกลุ่มต่างๆ ในเบลเยียม

โดยที่ช่วงนี้ ยังคงมีสถานการณ์การประท้วงโดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองตามเมืองต่าง ๆ ในเบลเยียมประปรายอยู่เป็นระยะ เช่น กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองในเบลเยียมประกาศผ่านสื่อออนไลน์ว่าจะมีการชุมนุมและเดินประท้วงที่เมือง Namur ในเขต Wallonia และหน้าโรงงานเบียร์ AB InBev Brewery ที่เมือง Louvain ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 มกราคม 2562 จึงขอให้คนไทยใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วงและติดตามข่าวสารก่อนการเดินทาง กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ consular@thaiembassy.be หรือหากต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่หมายเลข +(32)470.85.96.67

ไทย