รองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับสหภาพยุโรปในโอกาสที่สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับกรรมาธิการยุโรปและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN-EU Ministerial Meeting) ที่กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและสหภาพยุโรป โดยมีนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนาย Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป เป็นประธานร่วม

ไทย