รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์กในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับกรรมาธิการยุโรปและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับกรรมาธิการยุโรปและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อหารือในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันและแสวงหาความร่วมมือในอนาคต โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Neven Mimica กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา นาย Péter Szijjártó รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี นาง Ekaterina Zaharieva รองนายกรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบัลเเกเรีย นาย Jacek Czaputowicz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ นาย Carmelo Abela รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการส่งเสริมการค้ามอลตา และนาย Terens Nikolaos Quick รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรีซ

ไทย