เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย João Aguiar Machado Director-General ด้านกิจการทางทะเลและประมงของคณะกรรมาธิการยุโรป (DG Mare)
April 2, 2019

ประกาศการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

ไทย