ประกาศการรับสมัครบุคคลปฏิบัติงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ประกาศเรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

คนไทยในต่างประเทศลงคะแนนเลือกตั้งได้

ไทย