คนไทยในต่างประเทศลงคะแนนเลือกตั้งได้
ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหยุดงานประท้วงในเบลเยียมในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

6-Feb-การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด-โดยวิธีขายทอดตลาด

ไทย