คนไทยในต่างประเทศลงคะแนนเลือกตั้งได้
February 4, 2019
ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหยุดงานประท้วงในเบลเยียมในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
February 8, 2019

ประกาศเรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

6-Feb-การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด-โดยวิธีขายทอดตลาด

ไทย