รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์กในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ร่วมการเสวนาเรื่องความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว จัดโดยองค์กรโอเอซิสร่วมกับรัฐสภายุโรป

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคมวัฒนธรรม Thai-Flemish Culture Association (Thaivlac)

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับนางณภษร ภูวบริรักษ์ ที่ปรึกษาและกงสุล สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคมวัฒนธรรม Thai-Flemish Culture Association (Thaivlac) ณ เมือง Antwerp โดยได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเบลเยียมที่ชื่นชอบวัฒนธรรมไทยและหญิงไทยที่ติดตามสามีมาพำนักอยู่ที่เบลเยียม และร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและห้องเรียนสาธิตวิชาภาษาไทย ในโอกาสนี้ นางณภษรฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งเชิญชวนให้ชุมชนชาวไทยลงทะเบียนเพื่อใช้           สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และแนะนำวิธีการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ด้วย

สมาคมวัฒนธรรม Thai-Flemish Culture Association (Thaivlac) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง และสนับสนุนการผสมผสานทางสังคมของชาวไทยในเบลเยียม โดยจัดการสอนภาษาไทยและห้องเรียนรำไทยโดยอาสาสมัครชาวไทย

 

ไทย