ประกาศเรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
Save the Date – 13th Essence of Thailand Festival (Stockel) on 8 September 2019

ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหยุดงานประท้วงในเบลเยียมในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหยุดงานประท้วงในเบลเยียมในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

– ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ และท่าอากาศยาน Brussels South Charleroi (สายการบิน Brussels Airlines ได้ประกาศยกเลิก 150 เที่ยวบินจากทั้งหมด 222 เที่ยวบินในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว และมีรายงานข่าวว่า จะไม่มีเที่ยวบินออกจากท่าอากาศยาน Brussels South Charleroi Airport เนื่องจากจะมีการหยุดงานประท้วงที่ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ)
– รถไฟ (Belgian Railways)
– รถบัส รถราง รถไฟใต้ดินในกรุงบรัสเซลส์ (MIVB-STIB) ในWallonia (TEC) และ Flanders (De Lijn)
– ท่าเรือ Antwerp
– หน่วยงานภาครัฐในเบลเยียม
– เรือนจำ
– โรงเรียน
– ไปรษณีย์

จึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวในเบลเยียมโปรดตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกในการสัญจรในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ consular@thaiembassy.be

ไทย