ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหยุดงานประท้วงในเบลเยียมในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

Save the Date – 13th Essence of Thailand Festival (Stockel) on 8 September 2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทย “Essence of Thailand” ครั้งที่ 13 ใน วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ จัตุรัสดูมง สตอกเกล (Place Dumon, Stockel) เวลา 10.00-19.00 น.
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะลงประกาศเชิญสมัครร่วมออกร้านในงานดังกล่าว ในเร็วๆ นี้

The Royal Thai Embassy, Brussels, will organize the 13th “Essence of Thailand” festival on Sunday 8 September 2019 at Place Dumon in Stockel, Brussels, between 10.00-19.00 hrs. Vendor booth registration for this event will be announced soon.

ไทย