การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการยุบพรรคไทยรักษาชาติ

การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก

ท่านที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กไว้แล้ว ขอให้ตรวจสอบชื่อของท่านและหน่วยเลือกตั้งตามลิ้งค์นี้
https://www.bora.dopa.go.th/Election/CerVote/

ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศให้ประชาชนไทยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่ กกต. กำหนด นั้น สรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรที่เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก จำนวน 1,076 คน จาก 69 จังหวัด และ 290 เขตเลือกตั้ง จึงขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิดังกล่าว ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิในวันและเวลาที่ประกาศเป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เบลเยียมและลักเซมเบิร์กด้วย

ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้วก่อนวันที่19 ก.พ. 62 แต่ไม่พบชื่อขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเร็วที่สุดก่อนวันที่ 6 มี.ค. 62 ทางอีเมล์ consular@thaiembassy.be หรือ LINE ID: rtebrussels พร้อมแนบหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวมาด้วย

ไทย