คุณกวินทร์ ธรรมสัจจานนท์ ผู้รักษาประตู ฟุตบอลทีมชาติไทยมาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN-EU Relations: Advancing Partnership for Innovation and Sustainability

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปงานและภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 นำโดย พลอากาศโท สายศักดิ์ ครรภาฉาย ที่ปรึกษา วปอ. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาศที่คณะมาดูกิจการต่างประเทศ

 

ไทย