เอกอัครราชทูตฯ บรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย João Aguiar Machado Director-General ด้านกิจการทางทะเลและประมงของคณะกรรมาธิการยุโรป (DG Mare)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN-EU Relations: Advancing Partnership for Innovation and Sustainability

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN-EU Relations: Advancing Partnership for Innovation and Sustainability ซึ่งจัดโดย ASEAN Brussels Committee (ABC)(กลุ่มเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์) ร่วมกับสถาบัน European Institute for Asian Studies (EIAS) ซึ่งมีเอกอัครราชทูตจากประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และนาย David Daly, Head of South East Asia Division กระทรวงการต่างประเทศอียู เป็นผู้ร่วมสัมมนา และมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากคณะทูต ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และสื่อมวลชน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับอียูและบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้

ไทย