เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย João Aguiar Machado Director-General ด้านกิจการทางทะเลและประมงของคณะกรรมาธิการยุโรป (DG Mare)
เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมงาน ASEAN Trade and Investment Forum

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 6-16 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรขึ้น ณ คูหาเลือกตั้ง 3 แห่งในประเทศเบลเยียม ได้แก่ 1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 2) วัดไทยธรรมาราม ณ เมืองวอเตอร์ลู 3) วัดธัมมปทีป ณ เมืองเมเชเล่น และอีก 1 คูหาเลือกตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์  โดยผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักรมีจำนวนทั้งสิ้น 1,078 คน ทั้งนี้ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 910 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 ของจำนวนผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลทั่วโลกเพื่อจัดเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 และมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทั้งสิ้นราว 101,000 คน

    

ไทย