เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN-EU Relations: Advancing Partnership for Innovation and Sustainability
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย João Aguiar Machado Director-General ด้านกิจการทางทะเลและประมงของคณะกรรมาธิการยุโรป (DG Mare)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย João Aguiar Machado Director-General ด้านกิจการทางทะเลและประมง ณ สำนักงานใหญ่คณะกรรมาธิการยุโรป ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DG MARE ที่ประกาศผลการพิจารณาปลดใบเหลืองที่ออกให้กับประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาการทำประมงโดยผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ใช้ความพยายามมากว่าสี่ปีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแผนการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนาย Machado เพื่อกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ ASEAN IUU Task Force and Working Group ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนดขึ้นในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้เพื่อเป็นกลไกการป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมายของภูมิภาค

 

ไทย