สรุปสถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก
เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมงาน 13th Essence of Thailand

โครงการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีกำหนดจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 นี้ ที่งานสงกรานต์ประจำปีของวัดไทยพุทธารามลักเซมเบิร์ก

สถานที่: Al Seeërei Rue de L’Industrie L-9250 Diekirch, Luxembourg

เวลา 11.00-13.30น. และ 14.00-16.00 น.

บริการกงสุลสัญจร ได้แก่

  • หนังสือเดินทาง
  • งานสัญชาติและนิติกรณ์ อาทิ การแจ้งเกิด การขอหนังสือมอบอำนาจ
  • การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ

เอกสารที่ต้องเตรียมสามารถเข้าไปดูที่ www.thaiembassy.be (เลือกภาษาไทย> บริการกงสุล> บริการสำหรับคนไทย หรือ บริการนิติกรณ์)

*ไม่มีการจองคิวล่วงหน้า มาก่อนมีสิทธ์ก่อนเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ consular@thaiembassy.be

 

ไทย