การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างคณะผู้แทน EEC กับแวดวงธุรกิจลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมงาน ASEAN Trade and Investment Forum

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเสวนากับเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในงาน ASEAN Trade and Investment Forum ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Making ASEAN Economic Community a Global Destination” โดยนอกจากการเสวนาดังกล่าว ในงานยังมีแขกเกียรติยศร่วมกล่าวสุนทรพจน์ อาทิ นาย Filip Deraedt รองผู้อำนวยการกองเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า นาย Eddy Bevers นายกเทศมนตรีเมือง Willebroek และ ดร. Julia Tijaja  ผู้อำนวยการฝ่าย ASEAN Integration Monitoring สำนักงานเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งยังมีการนำเสนอข้อมูลโดยหน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

ไทย