เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมงาน ASEAN Trade and Investment Forum
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างคณะผู้แทน EEC กับแวดวงธุรกิจลักเซมเบิร์ก

Ambassador of Thailand hosts working lunch between EEC delegation and Luxembourg businesses

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันระหว่างคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) กับหอการค้าลักเซมเบิร์กเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก โดยมีผู้แทนจากแวดวงธุรกิจชั้นแนวหน้าของทั้งอียูและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมคับคั่ง อาทิ  European Investment Fund, Samarang Asset Management S.A., Jan de Nul, CTI Systems รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเศรษฐกิจลักเซมเบิร์ก ตลอดจนกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยประจำลักเซมเบิร์ก

ไทย