เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนาย Jean-Christophe Belliard

งานสัมมนา Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานสัมมนา Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 6 “Thailand: ASEAN’s Unbeatable Hub” ที่ House of the Capital Region (BIP) โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และนาง Regine Vandriessche อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมอภิปรายได้แก่ นางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน BOI นายทรงศัก สายเชื้อ ที่ปรึกษาโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) นายนิษณะ ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก และนาย Emmanuel De Smedt, Regional Director for South East Asia and Asia, Soudal โดยผู้ร่วมมอภิปรายได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทย โครงการ EEC รวมทั้งตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

ไทย