งานสัมมนา Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 6
Dr. Godding presented a portrait of King Rama V to the Embassy

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนาย Jean-Christophe Belliard

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jean-Christophe Belliard รองปลัดด้านกิจการการเมืองของสหภาพยุโรป ก่อนหน้าที่นาย Belliard จะเยือนภูมิภาคเอเชียในช่วงเดือนเมษายนนี้โดยรวมถึงประเทศไทยซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนด้วย

 

ไทย