โครงการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
กิจกรรมสวดมนต์ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมงาน 13th Essence of Thailand

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมออกร้าน งานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ Place Dumon กรุงบรัสเซลส์ โดยจะสิ้นสุดวันรับใบสมัครเข้าร่วม วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
—–
Announcing the Terms and Conditions for All Participants to the 13th edition of the Essence of Thailand festival to be held on Sunday, 8 September 2019 at Place Dumon, Stockel. Deadline for submissions is Friday, 31 May 2019.

ทั้งนี้ กรุณากดที่ลิงค์เพื่อโหลดเงือนไขและแบบฟอร์มใบสมัคร / Click on the link for details and application form:
https://drive.google.com/open?id=0B-prd3gLt5MRUVNVOENkcUtudER3WUt3VzdQWkVDRFN6dEZv

 

ไทย