เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนาย Jean-Christophe Belliard
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานสงกรานต์จัดโดยสมาคม Thaismiles vzw

Dr. Godding presented a portrait of King Rama V to the Embassy

Press Release

Dr. Veronique Godding, great granddaughter of Honourable Gustave Rolin-Jaequemyns, advisor to King Rama V, presented a portrait of King Rama V to the Royal Thai Embassy in Brussels

On 9 April 2019, the Royal Thai Embassy hosted a ceremony to receive a portrait of His Majesty King Chulalongkorn (King Rama V) from Dr. Veronique Godding, a great granddaughter of Gustave Henri Ange Hippolyte Rolin-Jaequemyns, former advisor to King Rama V during 1891-1901 who was bestowed the title of Chao Phya Abhai Raja for his service in modernizing the administrative structure of the Kingdom of Siam. At the ceremony, the Ambassador of the Kingdom of Thailand expressed appreciation on behalf of the Royal Thai Government and the Thai people for the invaluable portrait, which will be kept as treasure of the Embassy for admiration by Thais and Belgians. Also attending the event to witness the occasion were H.E. Mr. Pierre Vaesen, former Belgian Ambassador to Thailand, RP Robert Godding S.J., Embassy staff, as well as Thai and European scholars.

The originally framed portrait bears the Royal emblem and signature of His Majesty King Chulalongkorn, and was inherited by Dr. Godding through her Bangkok-born grandmother, Nelly Suvabha Kirkpatrick.


ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จาก Dr. Veronique Godding ทายาทสืบสกุลของเจ้าพระยาอภัยราชา สยามานุกูลกิจ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตได้จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก Dr. Veronique Godding ทายาทของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (Gustave Rolin-Jaequemyns) อดีตที่ปรึกษากฎหมายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ. 2434-2444 ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นเจ้าพระยาอภัยราชา โดยระหว่างพิธีรับมอบเอกอัครราชทูตได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อ Dr. Godding ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย สำหรับพระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าว ซึ่งหาค่ามิได้และจะถูกเก็บรักษาไว้โดยสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้ชาวไทยและชาวเบลเยี่ยมได้ชื่นชม ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีนาย Pierre Vaesen อดีตเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย บาทหลวง Reverend Père Robert Godding ผู้เป็นน้องชายของ Dr. Godding ผู้แทนจากฝ่ายต่างประเทศของสหภาพยุโรปและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในยุโรปเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าวมีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่ง Dr. Godding ได้รับเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษคือ Mrs. Nelly Kirkpatrick

ไทย